องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
งานสังคมสงเคราะห์


รายชื่อเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์กรณีโอนเข้าบัญชี ตำบลนาแสง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายชื่อเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์กรณีโอนเข้าบัญชี ตำบลนาแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาแสง