องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6 เดือนแรกของปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]35
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 ม.ค. 2565 ]172
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 เม.ย. 2564 ]212
4 การจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 29 มี.ค. 2564 ]199
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564-2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]203
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]210
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง [ 15 ม.ค. 2563 ]205
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]210
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]214
10 การพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 1 ต.ค. 2562 ]198
11 แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 30 ม.ค. 2562 ]209